Delavnice


Delavnice za otrokeIzvajajo se v okviru kulturnega dne ali kot izobraževalno-ustvarjalni del kulturnega programa (predstav).

Kamišibaj paket

*Po izboru Zlate paličice – kakovostni pedagoški program s področja kulturno-umetnostne vzgoje

Priporočena starost: 4 – 15 let
  • Mlajši otroci (vrtec 4+ in 1. triada OŠ) narišejo in predstavijo krajše basni, uganke, pesmi ali čarovnije.
  • Starejši (2. in 3. triada  OŠ) likovno izdelajo in uprizorijo kratko zgodbo ali pesnitev (se prek tega seznanijo z osnovami slikovne naracije ter govorno nastopajo).

*Vsebino zgodbe lahko določimo tudi po dogovoru z vzgojiteljem/učiteljem (obravnavana snov iz učnega načrta).

V uvodnem delu Kamišibaj paketa učenci spoznajo kamišibaj, njegovo zgodovinsko ozadje, glavne značilnosti in uporabnost. Sledi otroški program, predstave oz. uprizoritev kamišibaja; sestavljena je iz dveh ali treh zgodb iz repertoarja Ateljeja Slikovedk. Po vsaki zgodbi komentiramo vsebino in se pogovorimo o mehaniki kamišibaja, delitvi zgodbe na prizore (kadriranju), njegovih likovnih značilnostih, načinu pripovedovanja ob slikah … V drugem, praktičnem delu pa učence povabimo k izdelavi lastnega mini butaja (odrčka) in ilustriranju izbranega besedila. Izdelke predstavijo – učenci uprizorijo svoj kamišibaj.

Trajanje: po dogovoru.

Material: flomastri, barvice in škarje (vse ostalo priskrbimo mi).

 


Delavnice za odrasleLikovna izdelava kamišibaja

Slika_Likovna izdelava

Med procesom izdelave kamišibaja postane jasno, da je kamišibaj kompleksna forma, ki zahteva poznavanje različnih umetniških področij: likovnega jezika (risarske veščine, likovna sredstva, ki podprejo notranji svet protagonistov, vzdušje zgodbe, barve, ustrezen likovni stil, poznavanje kadriranja in filmske montaže), dramaturgije (analiza zgodbe, vsebinski poudarki, kompozicija zgodbe, karakterji …), režije (sozvočje vseh elementov v učikovito celoto), igralskih veščin (gledališki govor, prezenca, interpretacija besedila …).

Med sliko in besedo vlada uravnoteženo razmerje. Med seboj se morata dopolnjevati in bogatiti, ne da bi se podvajali – sta kot dve melodiji, ki skupaj tvorita harmonično skladbo.

Delavnica je namenjena udeležencem, ki že imajo osnovno znanje o kamišibaju, da se podrobneje seznanijo s procesom in zakonitostmi izdelave kvalitetnega kamišibaja kot sekvenčne likovne pripovedi. Nudi teoretično osnovo s konkretnimi rešitvami, skripto in individualno mentorstvo pri samostojni izdelavi kamišibaja na poljubno vsebino (besedilo).

Delavnica se izvaja samostojno ali v obliki modula znotraj Osnovnega seminarja kamišibaj gledališča pod mentorstvom Gledališča Zapik (doc. Jelena Sitar in mag. Igor Cvetko).

 

Skupinske tematske kamišibaj delavnice

Slika_Skupinske delavnice

Kamišibaj je izrazna umetniška forma, ki omogoča osebno izpoved ali lastno interpretacijo zgodb drugih.

Skupinske tematske delavnice omogočajo ranljivim skupinam (bolniki, upokojenci, prestopniki …) prek kamišibaja svojo zgodbo razčleniti na prizore, jo narisati in predstaviti.

Kamišibaj se tako ponuja v uporabo ob terapijah, spodbuja socialno integracijo in služi kot sredstvo za osebnostno rast.

Obseg in program delavnice se oblikuje po dogovoru glede na potrebe in želje znotraj skupine.

 

The reason for evil in the world is that people are not able to tell their stories.

C.G. Jung

Individualne kamišibaj inštrukcije

Posameznik si pred srečanjem izbere poljubno zgodbo, pesnitev ali besedilo, ki ga želi predstaviti kot kamišibaj. V enem srečanju se na konkretnem primeru seznani s teorijo in osnovnimi lastnostmi kamišibaja. Prek vseh naslednjih faz pripeljemo proces likovne izdelave do končnega osnutka za izris. Posameznik prejme tudi skripto Likovna izdelava kamišibaja in napotke za interpretacijo in uprizoritev svojega kamišibaja.

Trajanje: 2 uri


Cenik:

Kamišibaj paket: otroški program + delavnica: 300 eur (+potni stroški).

Delavnica likovna izdelava kamišibaja (za odrasle) : po dogovoru (odvisno od vaših želja in potreb po številu in trajanju srečanj).

Individualne inštrukcije: 40 eur.